project Projekt
Start
Program
Medlemskap
För medlemmar
Projekt
Butiken
Galleri
Länkar
musee  
 
 
tjur
 
ramp
 
bankrygg
 
bankutanrygg

 

Vänföreningen stödjer Millesgården

Vänföreningens främsta uppgift är att aktivt stödja Millesgården - ekonomiskt, via kontakter och frivilligt arbete.

Genom åren har många projekt på Millesgården kunnat förverkligas genom Vänföreningens stöd och medverkan.
Renoveringen av den stora Europafontänen, insatser för handikapp-anpassning av restaurang och trappor, insamling till byggandet av Konsthallen och till flygeln i hallen, stolar till Konsthallen och stolar för för besökare och mycket annat.

Genom kontakter har också Vänföreningen bidragit till sponsring av kataloger, av nya datorer mm - och en stor gåva för renovering av terrasserna, elsystem och installation av ny belysning av skulturer i parken.

Under ett par större utställningar har också medlemmarna som volontärer bistått som extra värdar i konsthallen för att informera och visa tillrätta. Är du intresserad av att göra en sådan insats - kontakta oss gärna via e-post.

Medlemmarna i Millesgårdens Vänner har dessutom bidragit med ett större antal soffor och bänkar till parken. Det finns fortfarande behov av fler. Enklast bidrar du genom att sätta in 10.000 kr på Vänföreningens Bankgiro för en soffa och 5.000 kr för en mindre bänk. Ange ditt namn på talongen och om du vill ha en plakett på bänken - vad du vill ha för text på den, men kontakta oss också gärna om detta innan, för vår planering.

Skulle du t ex i samband med arvs- och testamentsfrågor vilja tänka
på Millesgården, kontakta oss även då så kan vi hjälpa till med dina önskemål.

Om du har andra idéer eller vill stödja Millesgården ekonomiskt eller med personliga insatser - så försöker vi bidra till att dina tankar kan förverkligas.

Millesgården behöver ditt stöd för att bevara och utveckla denna världsunika kulturmiljö!


Föreningens Bankgiro är 5106-6496.
E-post: info@millesgardensvanner.se


 

langbrun
 
 
 
     
Millesgårdens Vänner Adress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö. Kontakt: info@millesgardensvanner.se Uppdaterat den: 04.09.2018