Millesgårdens Vänner

Annes Hus

fördjupning

Annes Hus

Efter att Annes hus huset färdigt bodde Carl och Olga ca 2 somrar här innan han gick bort och hans hustru Olga flyttade tillbaka till sitt födelseland Österrike. Därefter bodde Anna bodde här i ca 35 år.

Annes Hus är inte direkt del av den gåva till ”Svenska folket” som Carl Milles gjorde 1933 då det byggdes långt senare. Vänföreningen vill gärna uppmuntra medlemmarna att ge ett extra bidrag just till Annes Hus. Nedan finner du ett särskilt konto och Swish nummer för detta.

I de publika rummen finns miljön bevarad exakt som på 50-talet, mycket av inredningen från Svenskt Tenn. Josef Frank var ju också en av Milles vänner. Det finns dessutom en fin grundplåt till våra insatser genom en insamling vår styrelsemedlem Katarina Klosterborg initierade i samband med hennes mors, Gunilla Klosterborgs, bortgång. Hon var också nära släkt med Anna Hedmark

Nu har du som Vän till Millesgården en möjlighet att ge ett särskilt bidrag till underhållet  Behoven av underhåll är stora och kostsamma på Millesgården och Vänföreningen tar gärna ett särskilt ansvar för projekt som ligger lite vid sidan av de ordinarie planerna. Visst är det trevligt att kunna säga när du passerar – här har jag gjort en liten insats!

Ladda ner pdf och läs mer>

Bidrag till Annes Hus:

Bankgiro 5106-6496
Swish för bidrag till Annes Hus 12 30 36 20 46
Bankkonto Handelsbanken nr 6169-525119221
Notera gärna Annes Hus + ditt namn