Millesgårdens Vänner

Millesgårdens Vänner

Vänföreningens uppgift är att stödja Millesgården och dess verksamhet, att främja kunskapen om Carl och Olgas konst i synnerhet och skulpturkonsten i allmänhet.

vår historia

Välkommen som vän till Millesgården

I styrelsen för Millesgårdens Vänner: Ordförande Andreas Rydén, Katarina Klosterborg, Pontus Silfverstolpe, Thérèse Dyhlén, Anna Hamilton, Thomas Sandell, Sara Bourke, Fredrich Lovén, Louisa Tarras-Wahlberg och Therese Hultin. Adjungerande sekreterare Marika Rindborg.

Redan på 50-talet skrev Carl Milles att en förening borde bildas för de med särskilt intresse för Millesgården i synnerhet och skulptur i allmänhet.  Våren 1984 konkretiserades tanken och en förening bildades i augusti 1984 med i starten 200 medlemmar, som snart växte till närmare 600 och så småningom vidare till dagens dryga 1000 medlemmar. På följande länk kan du läsa stadgarna för Millesgårdens Vänner. 

STADGAR MILLESGÅRDENS VÄNNER

1984

Millesgårdens Vänner bildas

Föreningens förste ordförande blev Carl Gustaf Petersén, Millesgårdens dåvarande chef. Som ringar på vattnet har intresset för Millesgården genom Vännerna spridits till allt vidare kretsar.

Tre stora utställning i Konsthallen varje år

Redan på 1950-talet drömde Carl Milles om en förening för dem med särskilt intresse för Millesgården i synnerhet och för skulpturkonst i allmänhet. Det skulle dröja till långt efter hans död för den visionen att bli verklighet. I augusti 1984 bildades Millesgårdens Vänner med 200 medlemmar. Till ordförande valdes grundaren Carl Gustaf Petersén. Vänföreningen växte. Redan ett år senare hade den 600 medlemmar och vid ingången till 2020-talet kan vi räkna omkring det dubbla. Detta beror naturligtvis främst på Millesgårdens attraktionskraft, dess unika miljö såväl inomhus som utomhus och de intressanta utställningarna som avlöser varandra.

Fontäner i världsklass

Men avgörande för Vänföreningens vitalitet har också varit det engagemang som medlemmar och styrelse genom åren har visat. Vänföreningens uppgift är främst att stödja Millesgården i dess verksamhet vilket görs dels genom årliga ekonomiska bidrag dels genom en inspirerande programverksamhet. Föredrag, samtal, konserter, studiebesök, resor, temamiddagar m.m. har under årens lopp samlat Vännerna i stora skaror. Bland de populäraste inslagen är adventskonserten med glögg varje första advent och sommardrinken med jordgubbar som ”terminsavslutning” i juni.

Medlemsmöten i klassisk miljö

Vännerna har också under årens lopp gjort specialinsamlingar av medel för att kunna bistå med inköp till Millesgården av allt från skulpturer till stolar och högtalaranläggningar. Stipendier till framgångsrika svenska skulptörer liksom till Millesgårdens personal har delats ut. Vännerna känner ett stort ansvar för ”sin gård” och ställer generöst upp med pengar och tid. Samarbetet mellan Millesgårdens ledning och Vänföreningen är viktigt för båda parter. Carl Milles ”gåva till svenska folket” är idag en privat stiftelse under överinseende av staten, närmare bestämt kulturdepartementet. Offentliga bidrag från staten och Lidingö kommun är emellertid mycket begränsade vilket gör Vänföreningens insatser särskilt betydelsefulla.

Välkommen att bli en av Millesgårdens stöttepelare. Välkommen att bli medlem i Vänföreningen.