Millesgårdens Vänner

Medlemsförmåner

för dig som medlem

Som medlem i Millesgårdens Vänner får du:

Föreningen har en aktiv styrelse med varierad bakgrund för att stödja Millesgårdens arbete på olika sätt. Styrelsen som valdes på årsmötet den 8 maj 2019 är följande:

Andreas Rydén, Ordförande | andreas.ryden@bukowskis.com
Ettan Bratt, Vice Ordförande | 08 765 38 99 | ettan@ettanbratt.se

I styrelsen är också:

Katarina Klosterborg, Fredrich Lovén, Hildegard Keijer, Pontus Silfverstolpe, Sara Bourke, Thérèse Dyhlén, Eva Paulsen och Millesgårdens VD Onita Wass. Som suppleanter Eva Qviberg och Elisabeth Tarras-Wahlberg.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med idéer om hur du vill bidraga eller med frågor om Vänföreningens verksamhet. Millesgården tar också tacksamt emot gåvor, inte minst till de stora underhållskostnaderna som är svåra att täcka med de ordinarie inträdesavgifterna.

E-postadress: info@millesgardensvanner.se.