Millesgårdens Vänner

Medlemsförmåner

för dig som medlem

Som medlem i Millesgårdens Vänner får du:

Föreningen har en aktiv styrelse med varierad bakgrund för att stödja Millesgårdens arbete på olika sätt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med idéer om hur du vill bidraga eller med frågor om Vänföreningens verksamhet. Millesgården tar också tacksamt emot gåvor, inte minst till de stora underhållskostnaderna som är svåra att täcka med de ordinarie inträdesavgifterna.

E-postadress: info@millesgardensvanner.se.