Millesgårdens Vänner

Evenemang & program

I Fokus

Hälsning efter årsmöte i Millesgårdens Vänner

Kära Millesgårdens vänner! 
Äntligen kunde vår kära Vänförenings årsmöte avhållas den 19 augusti kl.17.30. Den lilla skara som samlats – till stor del styrelseledamöter och medlemmar av valberedningen – satt på corona-anpassat avstånd från varandra på terassen utanför Stora Ateljén. Den vackra sensommarkvällen skapade en annorlunda och alldeles speciell inramning till mötet.
 
Styrelsens sammansättning har förändrats, som ni ser av bifogade protokoll. Vi kunde under årsmötet, med mycket blandade känslor, tacka av Staffan Wennberg som under många år betytt så mycket för Vänföreningen och dess arbete men som nu på egen begäran lämnar styrelsen. Tillsammans med sin hustru Karen, som också deltog i årsmötet, har Staffan lagt ned oändligt mycket arbete på bland annat Föreningens ekonomi och dess medlemskommunikation, inte minst på dess hemsida. 
 
Även Anika Reuterswärd, som varit med sedan Föreningen grundades, har tyvärr lämnat styrelsen. Hennes kreativa begåvning och mångåriga konstnärliga verksamhet har kommit Vännerna till stor glädje genom åren. Glöggarrangemangen i samband med Adventskonserterna och de temamiddagar som Vänföreningen förr om åren hade möjlighet att arrangera har i hög grad burit Anikas signatur.
 
Också Fredrik Landergren har valt att avgå ur styrelsen på grund av en alltför stor övrig arbetsbörda. Fredrik var med oss en kort tid men inspirerade genom sitt konstnärliga perspektiv och sin stora allmänbildning. Vem minns inte hans samtal med skulptören Peter Linde i Stora Ateljén i vintras?
 
Nytt blod flyter nu in i styrelsen genom invalet av Thérèse Dyhlén, Sara Bourke och Eva Paulsson. Ni kommer, som medlemmar, framförallt att märka av deras talang i att kommunicera med er via hemsidan och på andra sätt. Eva blir efterlängtad sekreterare i styrelsen. De kommer själva att få presentera sig mera noggrant vid nästa medlemsmöte.
 
Det mötet hoppas jag och styrelsen kommer att kunna äga rum så snart rekommendationerna från våra myndigheter tillåter. Vi vill, som jag tidigare påpekat, inte ta några risker på er bekostnad. Men det ska sägas: vi saknade er närvaro på årsmötet och ser fram emot att ser er “på riktigt” igen. Ni är mycket värdefulla för Millesgården. Det stöd ni genom ert medlemskap ger åt denna unika plats och verksamhet är både uppskattat och oumbärligt.
 
Tack för att ni fortsätter vara en trogen Vän till Millesgården.
 
För styrelsen,
Andreas Rydén
Ordförande
 

 

   

13

Juni

UTSTÄLLNING TOULOUSE-LAUTREC & VÄNNERNA I MONTMARTRE

Utställningen TOULOUSE-LAUTREC & VÄNNERNA I MONTMARTRE öppnar den 13 juni och löper t o m den 20 september. Det blir ingen särskild vernissage eller VIP kväll på grund av virus situationen, men som medlem ska du ha fått ett inbjudningskort från Millesgården som ger dig möjlighet att också ta med en vän vid ett besök. Se också den unika utställningen om Gustaf Tenggren som pågår till den 31 maj. 

I utställningen visas Henri de Toulouse-Lautrecs (1864-1901) unika litografiska arbeten tillsammans med verk av hans föregångare och samtida. Det är en omfattande presentation som ger betraktaren en möjlighet att bekanta sig med livet under Belle Époque och studera ursprunget till den moderna tidens reklambilder. Det finns endast två museer i Europa som har en fullständig samling av Toulouse-Lautrecs reklamaffischer. Vi har det stora nöjet att presentera denna makalösa samling i sin helhet.

26

Augusti

kl. 18.00

TOULOUSE-LAUTREC OCH DET BOHEMISKA PARIS

Museichef Onita Wass och Pontus Silfverstolpe berättar om sommarens 
utställning med Henri de Toulouse Lautrec, hans kollegor och hans liv och nyskapande konst.

Anmälan & info

  • Konsthallen, entré Herserudsvägen 32
  • Kostnad: 100 kr/person.
  • Anmäl dig gärna via länken och den sida du får upp i medlemsregistret. Där kan du välja mellan att betala med kreditkort på PayPal eller genom Swish på din mobiltelefon. Du kan även anmäla dig till program med avgifter genom betalning till Bankgiro nr 5106-6496. Ange då program och namn.

HÖSTENS PROGRAM

Kära alla Millesgårdens Vänner! 

Jag hoppas att Ni haft en, efter omständigheterna, fin sommar och att ni trots allt kunnat hämta kraft och energi inför den stundande hösten. Vid det här laget brukar ni få i er brevlåda och mejlbox höstens program för vår förening. Efter noggranna överläggningar i styrelsen har vi dock kommit fram till att det just i höst inte vore i linje med gällande bestämmelser i samhället i övrigt att inbjuda er till gemensamma aktiviteter inomhus. (Vi vill inte heller begränsa deltagarantalet till det minimum som krävs för genomförande.)

Därför har vi bestämt oss för att tillsvidare avvakta med det program vi har lagt för hösten. Skulle restriktionerna förändras på ett sätt som möjliggör ett meningsfullt genomförande av en eller flera programpunkter återkommer vi i god tid. Vill ni veta vad vi planerat? I oktober en kväll med TV4:s modeexpert Emilia de Poret på temat Vivienne Westwoods mode i relation till dagens ideal; i november ett samtal mellan Onita Wass, Pontus Silfverstolpe och undertecknad om coronakrisens inverkan på Millesgårdens verksamhet samt den svenska och internationella konstvärlden; i slutet av samma månad vår sedvanliga adventskonsert och i januari 2021 en kväll med Linda Hinnes, som berättar om kvinnliga skulptörer.     

Vi i styrelsen tycker att vi komponerat ett riktigt intressant program och beklagar verkligen att vi inte kommer att kunna genomföra det på planerat sätt. Det förannonserade samtalet den 26 augusti om Toulouse-Lautrec kommer däremot att genomföras på angiven plats och tid (Konsthallen kl.18.00) för det 20-tal medlemmar som redan anmält sig. Vi tar inga nya anmälningar och ber samtidigt er som eventuellt önskar lämna återbud att göra det på sedvanligt sätt. 

I hopp om er förståelse och om att vi snart kommer att kunna ses "på riktigt" igen sänder har mina och styrelsens varma hälsningar,

Andreas Rydén, Ordförande 

STÖD MILLESGÅRDEN UNDER CORONAKRISEN

Millesgården drabbas hårt av stängningen under 6 veckor i vår och sedan bortfall av besökare resten av året - inte minst de många turisterna under sommaren. Vännerna fick ett erbjudande att bidra genom att köpa det fina grytunderlägget med texten ”Låt mig verka medan dagen brinner” för 500 kr. Väldigt många gjorde så och hela upplagan tog slut. En del gav också extra, spontana bidrag så totalt fick Millesgården ca 50.000 kr i ekonomisk förstärkning. Men mycket mer behövs, så tänk gärna på Millesgården och dess butik med t ex gåvor inför högtidsdagar. Som medlemmar du givetvis 10% rabatt på allt i butiken. Direkta gåvor förmedlar Vänföreningen gärna via vårt Bankgiro nr 5106-6496 eller Swish till 123 036 20 46. Skriv då tydligt namn och syfte. Du kan också kontakta någon av oss i styrelsen. 

Kontaktuppgifter

Millesgårdens Vänner
Carl Milles väg 2, 181 50 Lidingö
info@millesgardensvanner.se

Medlemskap via bankgiro:
5106-6496
Swish till 123 036 20 46.

Medlemsavgift :
325 kr för enskild, 550 kr för par
175 kr för studerande  

Om Millesgårdens Vänner

Vänföreningen vill på flera sätt stärka kontakten mellan Millesgården och konst- och kulturintresserade. Vännerna avsätter en del av medlemsavgiften direkt till Millesgårdens verksamhet f n 150 kr per år. Också ytterligare ekonomiskt stöd förekommer liksom personliga insatser av styrelse och medlemmar.

Aktuell information om program mm skickas till din e-postadress. Om vi inte redan har den, skicka ett mejl till info@millesgardensvanner.se.