Millesgårdens Vänner

Projekt

projekt

Aktuella projekt

Genom åren har många projekt på Millesgården kunnat förverkligas genom Vänföreningens stöd och medverkan. Renoveringen av den stora Europafontänen, insatser för handikappanpassning av restaurang och trappor, insamling till byggandet av Konsthallen, bidrag till skyltning vid skulpturerna och översikts modeller av anläggningen i parken, inköp av flygeln till ateljén, stolar till Konsthallen och bärbara stolar för besökare och mycket annat.

Vänföreningens främsta uppgift är att aktivt stödja Millesgården - ekonomiskt, via kontakter och frivilligt arbete.

Genom åren har många projekt på Millesgården kunnat förverkligas genom Vänföreningens stöd och medverkan. Renoveringen av den stora Europafontänen, insatser för handikapp-anpassning av restaurang och trappor, insamling till byggandet av Konsthallen och till flygeln i hallen, stolar till Konsthallen och stolar för för besökare och mycket annat.

Vänföreningen stödjer Millesgården

Genom kontakter har också Vänföreningen bidragit till sponsring av kataloger, av nya datorer mm - och en stor gåva för renovering av terrasserna, elsystem och installation av ny belysning av skulturer i parken. Under ett par större utställningar har också medlemmarna som volontärer bistått som extra värdar i konsthallen för att informera och visa tillrätta. Är du intresserad av att göra en sådan insats - kontakta oss gärna via e-post.

Annes Hus byggdes 1951 som bostad åt Carl Milles assistent och Millesgårdens intendent Anna Hedmark.

Hon kallades Anne av Carl Milles och huset han lät bygga till henne för Annes Hus. Carl Milles ville att hon skulle bo på Millesgården som senare första intendent och som Millesgårdens värdinna när Carl och Olga bodde utomlands. Millesgårdens Vänner vill särskilt bidra till underhållet och att det behålls i ursprungligt skick.
Läs mer om Annes hus

Vill du i samband med arvs- och testamentsfrågor vilja tänka på Millesgården, kontakta oss så kan vi hjälpa till med dina önskemål.

Om du har andra idéer eller vill stödja Millesgården ekonomiskt eller med personliga insatser - så försöker vi bidra till att dina tankar kan förverkligas. Millesgården behöver ditt stöd för att bevara och utveckla denna världsunika kulturmiljö!

Bidrag till Millesgården

Föreningens Bankgiro är 5106-6496. E-post: info@millesgardensvanner.se

projekt

Tidigare projekt

Tidigare projekt
 • Flygeln i ateljén
 • Insamling till ”golvplankor” vid bygget av Konsthallen
 • Insamling till de fasta stolarna samt 90 stapelbara stolar till Konsthallen
 • Mobiltelefoner till personalen
 • Datorer och scanner utrustning
 • Handikapanpassning av entrén mot terrassen vid restaurangen
 • Räcken bl a vid Annes hus
 • Bänkar till parken, stolar och bord vid Annes hus
 • Högtalarsystem
 • Bronsskulptur av Ruth Milles
 • Skyltar till alla skulpturer
 • Hopfällbara/bärbara museistolar
 • Finansiering av sommarkonserter
 • Utställningskatalog, gåva från tryckeri
 • Insats vid renovering av Europa och Tjuren
 • Studier, plan och skisser till utvidgning av restaurangen
 • Stipendier till Millesgårdens personal för studieresor
 • Förmedling av större bidrag till förnyelse av el och belysning i Konstnärshemmet och parken
 • Idé och och material till Skulpturjakten för barn
 • Förmedling av hörselslinga i Konsthallen
 • Stipendier till unga, lovande konstnärer som verkat i Carl Milles anda, under ett 15-tal år
 • Medlemmars tjänstgöring som volontärer i samband med stora utställningar
 • Särskilda ekonomiska bidrag, bl a jubileumsbidrag 2014.