Millesgårdens Vänner

Projekt

projekt

Aktuella projekt

Genom åren har många projekt på Millesgården kunnat förverkligas genom Vänföreningens stöd och medverkan. Renoveringen av den stora Europafontänen, insatser för handikappanpassning av restaurang och trappor, insamling till byggandet av Konsthallen, bidrag till skyltning vid skulpturerna och översikts modeller av anläggningen i parken, inköp av flygeln till ateljén, stolar till Konsthallen och bärbara stolar för besökare och mycket annat.

Millesgårdens Vänner firar 40 år

Redan på 1950-talet skrev Carl Milles att en förening borde bildas för dem med särskilt intresse för Millesgården i synnerhet och för skulpturkonst i allmänhet. Våren 1984 konkretiserades tanken och en förening bildades i augusti samma år med 200 medlemmar. Idag har vi dryga 1000 medlemmar och aldrig tidigare har intresset varit så stort för att vara en del av Millesgårdens Vänner.   Vänföreningens uppgift är att stödja Millesgården och dess verksamhet, att främja kunskapen om Carl och Olga Milles konst. För att uppnå dessa mål har vi under 40 år genomfört hundratals föredrag, studiebesök, samtal, traditionsenliga sommardrinkar och adventskonserter. Föreningen har varit en kunskapsbärare och även en mötesplats för våra många vänner med ett stort intresse och engagemang för Millesgården. Tillsammans med medlemmarna har vi med framgång spridit kunskap och intresse för Millesgården och dess utställningsverksamhet, vilket bidragit till att vi nu har medlemmar från hela Sverige och även från utlandet.    Av stor betydelse är att vi, genom Vännernas medlemsavgifter och generositet, under dessa 40 år kunnat stötta Millesgården ekonomiskt genom årliga bidrag samt insamlingar och gåvor. Förteckningen över de många konkreta insatser som gjorts är omfattande och viktig för Millesgården.    Millesgården är en av Sveriges vackraste platser och ett av de mest betydande konstnärshemmen som finns bevarade i vårt land. Parken med Carl Milles fantastiska skulpturer är unik som miljö. Nu vill vi ännu mer synliggöra Millesgården och därför är vi engagerade i Millesgårdens stora projekt "Ljus i mörkret" - att förbättra belysningen i skulpturparken - under 2024.   Vår ambition är att fortsätta engagera, vara aktuella och bidra till att detta fantastiska kulturarv får möjlighet att vara en viktig plats även framtida generationers konstintresserad.   Väl mött till vårt Jubileumsår!

Ljus i mörker - köp en lampa - lys upp skulpturparken

Millesgården är en av Sveriges vackraste platser och ett av de mest betydande konstnärshem som finns bevarade i vårt land. Parken med Carl Milles fantastiska skulpturer är unik som miljö. Nu vill vi ännu mer synliggöra Millesgården och därför är vi engagerade i Millesgårdens stora projekt "Ljus i mörkret" - att förbättra belysningen i skulpturparken - under 2024. Idag när man blickar från Lidingöbron mot Millesgården vintertid, så ser man endast ett svart hål. För besökarna är det svårt att utan solljus ta sig runt i skulpturparken på ett säkert sätt, då större delen saknar belysning. Nu har Millesgården tillsammans med ljusdesigners specialiserade på belysning i museala miljöer tagit fram ett förslag på hur skulpturer och gångstråk vackert och stämningsfullt ska belysas med energieffektiva led-armaturer. För att detta ska vara möjligt behövs Vännernas stöd. Att lysa upp hela skulpturparken skulle kosta två och en halv miljon kronor, men projektet kan med fördel delas upp i etapper. Vi hoppas få in nog med medel så att vi kan börja med att belysa Poseidon och Pegasus redan till hösten 2024. Köp en lampa genom att sätta in 500 kr på vännernas bankgiro 5106-6496. Går såklart att köpa fler lampor, om man så önskar. Alla som köpt en lampa kommer att tackas på en skylt i skulpturparken och givetvis få en hedersplats vid den högtidliga invigningen av en upplyst skulpturpark.

Vänföreningens främsta uppgift är att aktivt stödja Millesgården - ekonomiskt, via kontakter och frivilligt arbete.

Genom åren har många projekt på Millesgården kunnat förverkligas genom Vänföreningens stöd och medverkan. Renoveringen av den stora Europafontänen, insatser för handikapp-anpassning av restaurang och trappor, insamling till byggandet av Konsthallen och till flygeln i hallen, stolar till Konsthallen och stolar för för besökare och mycket annat.

Vänföreningen stödjer Millesgården

Genom kontakter har också Vänföreningen bidragit till sponsring av kataloger, av nya datorer mm - och en stor gåva för renovering av terrasserna, elsystem och installation av ny belysning av skulturer i parken. Under ett par större utställningar har också medlemmarna som volontärer bistått som extra värdar i konsthallen för att informera och visa tillrätta. Är du intresserad av att göra en sådan insats - kontakta oss gärna via e-post.

Annes Hus byggdes 1951 som bostad åt Carl Milles assistent och Millesgårdens intendent Anna Hedmark.

Hon kallades Anne av Carl Milles och huset han lät bygga till henne för Annes Hus. Carl Milles ville att hon skulle bo på Millesgården som senare första intendent och som Millesgårdens värdinna när Carl och Olga bodde utomlands. Millesgårdens Vänner vill särskilt bidra till underhållet och att det behålls i ursprungligt skick.
Läs mer om Annes hus

Vill du i samband med arvs- och testamentsfrågor vilja tänka på Millesgården, kontakta oss så kan vi hjälpa till med dina önskemål.

Om du har andra idéer eller vill stödja Millesgården ekonomiskt eller med personliga insatser - så försöker vi bidra till att dina tankar kan förverkligas. Millesgården behöver ditt stöd för att bevara och utveckla denna världsunika kulturmiljö!

Bidrag till Millesgården

Föreningens Bankgiro är 5106-6496. E-post: info@millesgardensvanner.se

projekt

Tidigare projekt

Tidigare projekt
 • Flygeln i ateljén
 • Insamling till ”golvplankor” vid bygget av Konsthallen
 • Insamling till de fasta stolarna samt 90 stapelbara stolar till Konsthallen
 • Mobiltelefoner till personalen
 • Datorer och scanner utrustning
 • Handikapanpassning av entrén mot terrassen vid restaurangen
 • Räcken bl a vid Annes hus
 • Bänkar till parken, stolar och bord vid Annes hus
 • Högtalarsystem
 • Bronsskulptur av Ruth Milles
 • Skyltar till alla skulpturer
 • Hopfällbara/bärbara museistolar
 • Finansiering av sommarkonserter
 • Utställningskatalog, gåva från tryckeri
 • Insats vid renovering av Europa och Tjuren
 • Studier, plan och skisser till utvidgning av restaurangen
 • Stipendier till Millesgårdens personal för studieresor
 • Förmedling av större bidrag till förnyelse av el och belysning i Konstnärshemmet och parken
 • Idé och och material till Skulpturjakten för barn
 • Förmedling av hörselslinga i Konsthallen
 • Stipendier till unga, lovande konstnärer som verkat i Carl Milles anda, under ett 15-tal år
 • Medlemmars tjänstgöring som volontärer i samband med stora utställningar
 • Särskilda ekonomiska bidrag, bl a jubileumsbidrag 2014.