Millesgårdens Vänner

Stöd Millesgården

stöd oss

Bidrag till Millesgården

Millesgården är Carl Milles gåva till svenska folket. Idag en privat stiftelse under Kulturdepartementets överinseende. Stöd från stat och kommun är begränsade.

Underhållsbehoven är stora och ordinarie budget räcker inte till - alla bidrag är välkomna, stora som små. Du kan t ex skänka utdelning på aktier utan att den beskattas. Och givetvis kan du tänka på Millesgården i samband med eventuella arvsfrågor. Vänföreningen eller Millesgårdens chef hjälper dig gärna att hitta projekt som kan passa dina önskemål. Via Vänföreningen kan du också göra personliga insatser. Millesgården behöver ditt stöd för att bevara och utveckla denna världsunika kulturmiljö! Du kan kontakta oss och Millesgården via e-post länken nedan eller givetvis per telefon.

Kontakta oss här

Föreningens Bankgiro är 5106-6496. E-post: info@millesgardensvanner.se