Millesgårdens Vänner

Kontakta oss

ÖPPETTIDER

Tisd-Sönd 11-17
Måndagar stängt
Maj-sept: Öppet alla dagar 11-17
Millesgården entré: Herserudsvägen 32, 18150 Lidingö

millesgårdens vänner

Postadress: Carl Milles väg 2, 18150 Lidingö
E-post: info@millesgardensvanner.se
Bankgiro: 510-6496

MILLESGÅRDEN

Besöksadress: Herserudsvägen 32, 18150 Lidingö
Telefon: 08 446 75 90

skriv till oss

Kontakta Millesgårdens Vänner