Millesgårdens Vänner

Peter Linde

23 januari 18.00

Kvällen med Peter Linde

Kvällen med Peter Linde, en av våra mest kända aktiva skulptörer, kan vara extra spännande och aktuell efter kontroverser kring hans skulptur av Slatan Ibrahimovisch i Malmö. Han har även gjort ”Ingo” skulpturen i Göteborg. Och en rad andra, mycket uppskattade objekt. Han är ledamot av Konstakademin.

Vår styrelsemedlem Fredrik Landergren är samtalspartner och även han en aktiv konstnär, känd bland annat för många fina porträtt, landskaps- och situationsbilder ur det svenska folklivet, målade med en lätt och klar stil.

Mer om dessa två spännande konstnärer på deras respektive kemsidor:

www.peterlinde.se
www.fredriklandergren.com